• Τα μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης πραγματοποιούνται στην πισίνα του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.
  • Έχουν συχνότητα μία φορά την εβδομάδα, για 45’,από τον μήνα Μάιου έως τον Ιούλιο.
  • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά του Μικρού Προνηπιακού & του Προνηπιακού τμήματος. Είναι πρόγραμμα επιλογής/προαιρετικό.
  • H μετακίνηση γίνεται με το σχολικό λεωφορείο.
  • Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από την εκμάθηση κολύμβησης τα παιδιά να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, να υποβοηθηθεί η ομαλή τους να ανάπτυξη και να εξοικειωθούν με το νερό.