• Ειδικό πρόγραμμα ομαλής ένταξης του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.
  • Συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α., που διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α, για την ενίσχυση της οικογένειας και τη στήριξη της μητέρας.
  • Καθημερινή γραπτή ενημέρωση των παιδαγωγών του τμήματος.
  • Σχολή Γονέων – συντονισμός θεματικών συζητήσεων από την παιδοψυχολόγο.
  • Ατομική συμβουλευτική στήριξη γονέων – παιδοψυχολόγου, εντός σχολείου.
  • Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις γονέων-παιδαγωγών.
  • Ανοιχτές θεματικές διαλέξεις από εξειδικευμένους εισηγητές.
  • Ετήσια παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος για το τρέχον σχολικό έτος.
  • Ετήσιες παρουσιάσεις Σχεδίων Εργασίας.
  • Ανοιχτές βιβλιοπαρουσιάσεις με συμμετοχή παιδιών & γονέων.
  • Δημοσιεύσεις δράσεων και άρθρων στον διαδικτυακό ιστότοπο του σχολείου μας.