Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται.

Ακολουθούνται πιστά οι σύγχρονες διδακτικές για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, όπως υπογραμμίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Προσχολική Εκπαίδευση, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε το παιδί να διερευνήσει πολύπλευρα το περιβάλλον γύρω του και ταυτόχρονα να ανακαλύψει πτυχές του εαυτού του. Γίνεται, λοιπόν, χρήση πλούσιου εποπτικού παιδαγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών μέσων. Ακολουθείται η μέθοδος Project και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας για την προώθηση της βιωματικής μεθόδου μάθησης και αύξησης της δημιουργικότητας.
Το σχολείο μας, «Οι μικροί φίλοι» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά μαθαίνουν και εξελίσσονται μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον.
Αναλυτικά σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών οι δραστηριότητες που υλοποούνται είναι:
ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ: Γλωσσική εξέλιξη-Παιδική λογοτεχνία. Γνωστική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
ΠΑΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μαθηματικές έννοιες και εκμάθηση αριθμητικών εννοιών & συμβόλων.
ΠΑΙΔΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Ανθρωπογενές & Φυσικό: Κοινωνικά – Λαογραφικά – Συναισθήματα – Υγεία & Υγιεινή – Ιστορικά – Μυθολογία-Αισθητηριακά – Πειράματα – Εργαστήρια εφαρμογών – Περιβαλλοντικά – Οικολογία, κ.ά.
ΠΑΙΔΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ: Θεατρικά, παιχνίδια ρόλων, Δραματοποιήσεις, Κουκλοθέατρο, Κινητικά, Εικαστικά, ομαδικά παιχνίδια, Χαλαρωτικά.
ΠΑΙΔΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Προβολή εκπαιδευτικών DVD, Cd-Rom-Eποπτικού υλικού, Ακρόαση εκπαιδευτικών Cd`s, κ.ά.