Το σχολείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες – εξωτερικούς συνεργάτες:

  • Παιδίατρο
  • Παιδοψυχολόγο
  • Σύμβουλο Παιδαγωγικού έργου
  • Μουσικοπαιδαγωγό – Υπεύθυνη του προγράμματος Μουσικοκινητικής αγωγής
  • Θεατρολόγο – Υπεύθυνη του προγράμματος Θεατρικής αγωγής