Για παιδιά 2-3 ετών

Στο Μεταβρεφικό τμήμα παρέχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε τα μικρά παιδιά να νιώθουν χαρούμενα και ασφαλή. Η αγάπη, η στοργή, η φροντίδα, η τρυφερότητα των έμπειρων παιδαγωγών μας ενισχύει την ομαλή μετάβαση του παιδιού από την οικογένεια στη σχολική κοινότητα. Κάθε παιδί προετοιμάζεται και ενθαρρύνεται να ενταχθεί σαν ισότιμο μέλος στη μικρή κοινωνική ομάδα του σχολείου μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από την πολυετή πείρα μας ακολουθεί μια ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και βασίζεται στη βιωματική εμπειρία, το παιχνίδι και την ανακάλυψη. Μαθαίνουν παίζοντας, αναπτύσσοντας τον λόγο, την αδρή και λεπτή κινητικότητά τους.