• Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονα σχολικά λεωφορεία. Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με ασφάλεια και συνέπεια από έμπειρους οδηγούς και συνοδούς. Υπάρχει ευελιξία στις ώρες παραλαβής και επιστροφής των παιδιών και τα δρομολόγια εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να βρίσκονται τον ελάχιστο δυνατό χρόνο στα λεωφορεία.
  • Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού ή οποιασδήποτε αλλαγής θα πρέπει να ενημερώνεται η Γραμματεία του σχολείου μας.
  • Τα παιδιά παραδίδονται από τη συνοδό του λεωφορείου στο γονέα ή σε οικείο, υποδειχθέν από το γονέα, πρόσωπο. Σε περίπτωση αναγκαίας αλλαγής του προσώπου αυτού, ο γονέας θα πρέπει να επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Γραμματεία και να ορίσει τα στοιχεία ταυτοποίησης του ατόμου που θα παραλάβει το παιδί.
  • Η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη σε θέματα συνέπειας ωραρίων, κατανόησης για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.
  • Περιοχές που εξυπηρετούνται: Μέγαρα, Κινέτα, Αγ. Θεόδωροι, Λουτράκι, Ισθμός, Κόρινθος, Κιάτο, Νεμέα.