Για παιδιά 3-4 ετών

Στο Μικρό Προνηπιακό τμήμα: Σ`αυτή την ηλικία «του τι και του γιατί» και της «μικρής εφηβείας», τα παιδιά είναι έτοιμα να μάθουν και να κατανοήσουν μέσα από τα σωστά ερεθίσματα, που οξύνουν τις αισθήσεις τους, και να δώσουν απαντήσεις σε πάρα πολλές απορίες τους. Δημιουργείται η ανάγκη συναναστροφής των παιδιών με άλλους αλλά και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους! Αναπτύσσεται σε βάθος η κοινωνικότητα τους, δημιουργούνται οι πρώτες σταθερές φιλίες και τα παιδιά αυτονομημένα πλέον από τις προσωπικές τους ανάγκες εισέρχονται σε ένα πλαίσιο σχολικής ζωής.

Μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συγχρόνως καλλιεργούν τον προφορικό λόγο, κινητοποιούν τη μαθηματική σκέψη, βελτιώνουν τις γραφικές δεξιότητες και ενισχύει τη δημιουργικότητά τους μέσω των εικαστικών κατασκευών.
Το παιδί λειτουργεί μέσα σε ένα οργανωμένο, φιλικό, μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό και ευέλικτο όπως είναι το σχολείο, με εκπαιδευτικές στάσεις και πρακτικές που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των παιδιών.