• Συνεργαζόμαστε με Σύμβουλο παιδαγωγικού έργου.
  • Υπεύθυνη για την δημιουργία, εκπόνηση & εποπτεία παιδαγωγικών προγραμμάτων του σχολείου μας & συμβουλευτική επιμόρφωση των παιδαγωγών.