• Παρακολουθούμε την υγεία των παιδιών με μηνιαία παρουσία παιδιάτρου στο σχολείο.
  • Τυχόν ευρήματα αξιολογούνται και ενημερώνονται οι γονείς, με ιατρική γνωμάτευση.

 

Παιδιατριακή Κάλυψη