Για παιδιά 4-5 ετών

Στο Προνηπιακό τμήμα μπορούν να αναπτύξουν πλέον την αυτοεκτίμηση τους έτσι ώστε να ωριμάσουν πνευματικά και να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητά τους. Μέσα από το κατάλληλο παιδαγωγικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών, φροντίζουμε για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, δίνοντας έμφαση στην ενεργητική και βιωματική μάθηση. Καλλιεργούμε λοιπόν ένα πλήθος από ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μελετήσουν το περιβάλλον γύρω τους διευρύνοντας, κάνοντας πειραματισμούς και ανακαλύψεις, εκφράζοντας τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους. Δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους. Στον τομέα της δημιουργίας και έκφρασης φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με τις τέχνες όπως τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, η κίνηση και μουσική. Προσφέρουμε πλούσια ερεθίσματα φέρνοντας τα σε επαφή με έργα τέχνης, έτσι ώστε να αναπτύξουν προσωπική σχέση με τον πολιτισμό. Μέσα από αυτές τις τέχνες εμπλουτίζουν τις δυνατότητες τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, τη σκέψη και τα συναισθήματα τους. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας ετοιμάζονται για το Νηπιαγωγείο.