Τα παιδιά του σχολείου βρίσκονται σε μια ηλικία που δέχονται ερεθίσματα και θέτουν τις βάσεις για να μπορέσουν σε πρώτο επίπεδο να εξοικειωθούν και στη συνέχεια να αλληλεπιδράσουν στην αγγλική γλώσσα. Οι μικροί μαθητές μας έρχονται σε πρώτη επαφή με τα αγγλικά μέσω του παιχνιδιού. Μαθαίνουν να τραγουδούν, να ακούν ιστορίες, να παίζουν παιχνίδια και να μαθαίνουν να αποστηθίζουν ποιήματα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να καλλιεργήσουμε την επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν στα αγγλικά. Εφαρμογή προγράμματος: Μικρό Προνηπιακό & Προνηπιακό τμήμα.