Το σχολείο μας έχει συνεχή και στενή συνεργασία με ειδικευμένη παιδοψυχολόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Η παιδοψυχολόγος επισκέπτεται το σταθμό μας και παραμένει όλη την ημέρα παρακολουθώντας τα παιδιά μέσα στα τμήματά τους κατά την ώρα της εργασίας τους. Συνεργάζεται με τις παιδαγωγούς και τη διεύθυνση του σχολείου και με γνώση και επιστημονική ευθύνη, παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση δυσκολίας παρουσιαστεί στο παιδί, ως προς την μάθηση ή την ανάπτυξή του.

Ψυχολογική Στήριξη

Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται ομαδική συγκέντρωση γονέων με την ψυχολόγο και τις παιδαγωγούς όπου αναλύονται θέματα που απασχολούν τους γονείς σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.