Αξίζει να φτιάξουμε καλύτερες τις μέρες των μικρών παιδιών μας, χαρίζοντάς τους το παιχνίδι και τη γνώση, κύρια συστατικά μιας δημιουργικής εκπαίδευσης!

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ενιαίο και πρότυπο. Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου Παιδείας και στηρίζεται εκπαιδευτικά σε πανεπιστημιακά δεδομένα, πλούσιο σε εναλλαγές και σύγχρονες παιδαγωγικές και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με εξειδικευμένα σεμινάρια, για τα οποία μεριμνούμε σε μόνιμη βάση.
Βασίζεται στο διαθεματικό μοντέλο των προγραμμάτων Σπουδών και των Σχεδίων Εργασίας, με άξονα τη ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ. Σύμβουλος παιδαγωγικού έργου και υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εκπόνηση προγραμμάτων, τη στήριξη, την εποπτεία και την επιμόρφωση του προσωπικού, είναι η κα Αντιγόνη Μπάτσικα.
Οι παιδαγωγικές δραστηριότητές μας καλύπτουν τις εξής μαθησιακές περιοχές
  • Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
  • Φυσικές επιστήμες
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη
  • Φυσική αγωγή
  • Τέχνες
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
  • Αγγλικά